• Wtorek, 22 października 2019
  • Imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii

Informacje

Delegatka ONZ z Mszany Dolnej

Data: 25 czerwca 2019, Wtorek / Ilość wyświetleń: 1054

Agnieszka Wójcik z Mszany Dolnej została wybrana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na funkcję Młodzieżowej Delegatki Polski do Organizacji Narodów Zjednoczonych / UN Youth Delegate of Poland na roczną kadencję 2019 – 2020.

Było to zwieńczenie 4 – etapowej procedury rekrutacyjnej, prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Polską Radę Organizacji Młodzieżowych. Jest to już szósta edycja tego globalnego programu w Polsce, który został zainaugurowany rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ „World Programme of Action for Youth” (A/Res/50/81) z 1995 r. Jednym z założeń programu stało się wezwanie państw członkowskich do wysyłania reprezentantów środowisk młodzieżowych jako członków delegacji dyplomatycznym, aby tym samym włączyć głos młodzieży do międzynarodowych procesów decyzyjnych. Jest to funkcja apolityczna i pro bono.

Już jesienią tego roku Agnieszka dołączy do prac polskiej delegacji podczas 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Yorku, rzetelnie i bezstronnie reprezentując polską młodzież na forum Narodów Zjednoczonych, działając na rzecz silniejszej ONZ, mając okazję m.in. przemówić na forum ONZ, współtworzyć rezolucje w ramach prac III Komitetu ZO ONZ, dyskutować nad rozwiązywaniem globalnym problemów młodych czy promować osiągnięcia polskiej młodzieży na forum Narodów Zjednoczonych.

Młodzieżowy Delegat jest głosem polskiej młodzieży w ONZ i łącznikiem pomiędzy młodymi a rządzącymi i światowymi liderami. Jej zadaniami będzie m.in.: prowadzenie kompleksowych konsultacji z przedstawicielami środowisk młodzieżowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami administracji państwowej, samorządowej oraz z delegatami z innych krajów (obecnie ok. 80 krajów powołało program UN Youth Delegate). Będzie również odpowiedzialna za popularyzację i promocję Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju czy promocję działań ONZ wśród polskiej młodzieży, uczestnictwo w konferencjach naukowych i wydarzeniach edukacyjnych oraz udział w negocjacjach i spotkaniach dyplomatycznych.

Jej działania mają na celu zwiększanie udziału młodzieży w procesach decyzyjnych na każdym poziomie w celu zwiększenia jej wkładu w rozwój Polski oraz współpracy międzynarodowej, zwiększanie świadomość o globalnej sytuacji młodzieży oraz poprawianie tego, w jaki sposób prawa i aspiracje młodych są respektowane. Większa partycypacja młodych w procesach decyzyjnych jest, zdaniem Agnieszki, niezbędna, aby budować społeczeństwo obywatelskie w Polsce – tak aby głos młodych był słyszalny, biorąc pod uwagę chociażby fakt, że patrząc globalnie obecna generacja ludzi w wieku 16 – 25 lat jest najliczniejszą w historii, a do 2050 r. ponad połowa światowej populacji to będą właśnie młodzi, którzy muszą mieć nie tylko głos wyborczy (vote), ale których zdanie musi rzeczywiście być brane pod uwagę (voice).

Tematem przewodnim poprzedniej kadencji była edukacja i problem zatrudnienia młodych. Agnieszka chciałaby z kolei skupić się na temacie „Młodzi a rewolucja cyfrowa” oraz na zmianach klimatu. Przed nią rok intensywnej pracy, spotkań i konsultacji z młodzieżą, realizowania własnych projektów i inicjatyw.

Zachęcam do śledzenia moich działań jako Delegatki poprzez stronę internetową (https://unyouthdelegate.pl/) i social media (Facebook: https://www.facebook.com/unyouthdelegate/?eid=ARC0sxZZngjKwceMIhH9p6_QBS8iEtjcoHRihzeq7aYCGaUbBVp0-ysW4pFVa568ycRHSOHP0XKMYh72).
Jednocześnie zachęcam wszystkich, którym bliskie są tematy młodzieży do kontaktu i współpracy.

Agnieszka o sobie: - Pochodzę z Mszany Dolnej, gdzie ukończyłam Liceum Ogólnokształcące („:Leśną”). Obecnie studiuję prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie właśnie ukończyłam III rok. W czerwcu 2019 r. zostałam również absolwentką Centrum Prawa Amerykańskiego, organizowanego przez Georgia State University i Emory University School of Law. Odbywam praktyki w dziale prawnym Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, a w przeszłości zdobywałam doświadczenie zawodowe w licznych organizacjach, takich jak: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Humanity in Action, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, kancelaria prawna „Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Churchill House School of English Language. czy Papworth Trust. W marcu br. ruszyłam z projektem edukacyjnym „We are the UN”, którego celem jest promocja Celów Zrównoważonego Rozwoju wśród polskiej młodzieży.

Interesuje się prawem międzynarodowym, ochroną praw człowieka i prawem UE, stąd reprezentowałam Uniwersytet Warszawski na 60. Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition.

Jestem aktywnie zaangażowana w studencki ruch naukowy, pełniąc funkcję wiceprezeski Koła Naukowego In Altum i członkini zarządu Koła Naukowego Prawa Europejskiego UW. Działając w SKN Spraw Zagranicznych miałam okazję współorganizować kilka ogólnopolskich projektów studenckich, takich jak: Human Rights Week, Akcja Dyplomacja czy Jesienna Szkoła Młodych Dyplomatów.

Moją przyszłość wiążę właśnie z prawem międzynarodowym i ochroną praw człowieka.

Źródło: materiał nadesłany