• Piątek, 24 stycznia 2020
  • Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Informacje

Komunikat ws. możliwości pozyskania dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych

Data: 10 września 2019, Wtorek / Ilość wyświetleń: 1087

Burmistrz Rabki-Zdroju zaprasza na spotkanie poświęcone możliwości pozyskania dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych z programu „Mój Prąd”. Program skierowany jest do gospodarstw domowych, a dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej.

Na spotkaniu mieszkańcy zostaną poinformowani jak skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie.

Spotkanie odbędzie się 13.09.2019 r. (piątek) o godzinie 17.00 w Sali Obrad (sala 05) Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój. Sprawę prowadzi Ekodoradca Stanisław Kiersztyn, tel. 18 26 80 472.

Wybrane informacje dotyczące programu „Mój Prąd”:

Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączenio-wej;
Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej;
Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019;
Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Źródło: UM Rabka-Zdrój