• Niedziela, 16 lutego 2020
  • Imieniny: Danuty, Julianny, Daniela

Informacje

Droga w Łostówce gotowa

Data: 8 października 2019, Wtorek / Ilość wyświetleń: 509

Mieszkańcy Powiatu Limanowskiego, a przede wszystkim gminy Mszana Dolna, mogą już korzystać ze zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej w Łostówce.

Odcinkowa przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień została zrealizowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych pozyskanych przez Zarząd Powiatu Limanowskiego. Pozostałe koszty stanowiły środki Powiatu Limanowskiego i Gminy Mszana Dolna.

W piątek, 4 października b.r., dokonano oficjalnego oddania do użytku zmodernizowanego odcinka drogi. Przebudowa jezdni relacji Mszana Górna – Podłopień w miejscowości Łostówka na odcinku 2,5 km obejmowała wykonanie nowej nawierzchni z poszerzeniem do szerokości 6,0 mb i wzmocnieniem dla kategorii ruchu ciężkiego KR-3, wykonaniem chodników, odwodnienia, przystanków komunikacyjnych, przejść dla pieszych z sygnalizacją i oświetleniem ulicznym.

Całkowity koszt zadania to 7 mln 274 tys. 152 zł, z czego 50% kosztów kwalifikowalnych zostało sfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych (3 mln 562 tys. 662 zł). Pozostałe 50% kosztów to środki własne Powiatu Limanowskiego – 2 mln 749 tys. 969 zł oraz Gminy Mszana Dolna – 928 tys. 311 zł. Wykonawcą zadania było Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe JANDA z Łostówki.

W uroczystym otwarciu wyremontowanego odcinka drogi wzięli udział m.in. przedstawiciele Powiatu Limanowskiego: Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Filipiak, Wicestarosta Agata Zięba, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Więcek, Członkowie Zarządu: Wojciech Włodarczyk, Józef Jaworski, Czesław Kawalec oraz Radni Powiatowi: Bogumił Grzyb, Stanisław Nieczarowski i Artur Żaba, a także Gminy Mszana Dolna: Wójt Bolesław Żaba, Przewodniczący Rady Gminy Jan Chorągwicki oraz Sołtys Łostówki Maria Farganus i Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk.

– Zadanie to ma służyć mieszkańcom. Wykonanie nowej nawierzchni, ale też m.in. wykonanie chodników, przejść dla pieszych czy zatok autobusowych i oświetleń ulicznych zdecydowanie zwiększy ich bezpieczeństwo, ale również podniesie komfort korzystania z nich. Przed nami kolejne inwestycje, w tym dalsza przebudowa drogi powiatowej Mszana Górna – Podłopień w Łostówce i Wilczycach. Wierzę, że podobnie jak to zadanie również przyszłe inwestycje zostaną pomyślnie zakończone– informuje Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

Źródło: www. powiat.limanowski.pl