• Wtorek, 29 września 2020
  • Imieniny: Michała, Michaliny, Gabriela

Informacje

Gmina chce budować kanalizację

Data: 24 marca 2020, Wtorek / Ilość wyświetleń: 691

Urząd Gminy w Mszanie Dolnej planuje budowę kolejnych dwóch odcinków kanalizacji w Rabie Niżnej. Jest szansa, że samorząd otrzyma na to zadanie unijne pieniądze.

Gmina Mszana Dolna w imieniu Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa złożyła dwa wnioski do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie inwestycji kanalizacyjnych. Pierwsza z nich to budowa kanalizacji sanitarnej w Rabie Niżnej - od osiedla Majerówka do osiedla Mardauszówka, a także na osiedlu Piekarczykówka, wraz z budową przepompowni ścieków (wnioskowana kwota dotacji: blisko 2 mln zł).

Druga planowana inwestycja to rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Muzykówka w Rabie Niżnej (wnioskowana kwota dotacji: 160 tys. zł).  Na ten zakres gmina uzyskała odrębne pozwolenie na budowę.

Obydwa wnioski znalazły się wysoko na liście zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obecnie trwa uzupełnianie wniosków.

Źródło: UG Mszana Dolna