• Piątek, 5 czerwca 2020
  • Imieniny: Waltera, Bonifacego, Dobromira

Informacje

XX sesja Rady Gminy Mszana Dolna

Data: 30 kwietnia 2020, Czwartek / Ilość wyświetleń: 672

XX sesja Rady Gminy Mszana Dolna odbędzie się 30 kwietnia o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
5. Wystąpienia Gości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mszana Dolna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/201/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz Gminy Mszana Dolna nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Kasina Wielka.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz Gminy Mszana Dolna nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Kasinka Mała.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz Gminy Mszana Dolna udziałów w nieruchomości niezabudowanej położonej w Łostówce.
15. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.
16. Sprawozdania z pracy Sołtysów wsi.
17. Informacja o interpelacjach Radnych.
18. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie XX Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

W związku z obowiązującym stanem epidemii choroby koronowirusa (COVID -19) udział mieszkańców w sesji Rady Gminy w formie wstępu na sesję jest niemożliwy. Obrady sesji będą transmitowane online na stronie internetowej www.mszana.pl.

Oprac. (mr)