• Czwartek, 1 października 2020
  • Imieniny: Danuty, Remigiusza, Romana

Informacje

Zaproszenie na pokaz pracy odchwaszczarki akumulatorowej (materiał reklamowy)

Data: 24 maja 2020, Niedziela / Ilość wyświetleń: 1379

Rabczańska Spółdzielnia Socjalna „Dziewięćsił” zaprasza wszystkich chętnych, osoby indywidualne, jak i przedstawicieli firm na pokaz dnia 26.05.2020 r. w okolicach fontanny Nerka o godzinie 13°°, gdzie zademonstrujemy możliwości nowego urządzenia – odchwaszczarki akumulatorowej do me-chanicznego czyszczenia kostki.

Dzięki projektowi realizowanemu w ramach Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. zakupiono urządzenie do mechanicznego odchwaszczania i czyszczenia kostki brukowej.

Rabczańska Spółdzielnia Socjalna "Dziewięćsił" powstała jako spółdzielnia osób prawnych JST i Stowarzyszenia "Carlina" działając dla osób bezrobotnych wykluczonych społecznie. Spółdzielnia prowadząc działalność gospodarczą związaną z konserwacją terenów zieleni często spotyka się z problemem usuwania rosnącej trawy i mchu na powierzchniach wykonanych z kostki lub betonu.

Zaproponujemy nowy typ usługi dla wszystkich chętnych.

Zapraszamy na pokaz 26.05.2020 r. godz.13 teren Parku Zdrojowego koło fontanny „Nerka”.

Galeria zdjęć