• Piątek, 25 września 2020
  • Imieniny: Aurelii, Kleofasa, Władysława

Informacje

Walne zebranie członków i rozpoczęcie nowego roku akademickiego Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Data: 13 września 2020, Niedziela / Ilość wyświetleń: 628

RABKA-ZDRÓJ: Walne Zebranie Członków Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku połączone z rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021 i występem chóru Cantabile odbędzie się 29 wrześnie /wtorek/ o godz.16.15 w Sali Obrad w Urzędzie Miejskim.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór prezydium WZC- przewodniczącego i sekretarza.
3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie finansowe i bilans za rok 2019 –skarbnik Zofia Chuda.
6. Sprawozdanie merytoryczne za rok akademicki 2019/2020 –prezes Elżbieta Szarawara
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok akademicki 2019/2020 – przewodnicząca Izabela Mateja.
8. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
9. Podjęcie uchwał dotyczących przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok akademicki 2019/2020.
11. Przedstawienie planu pracy na rok akademicki 2020/2021 – wiceprezes Krystyna Wojdyła.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13.Koncert chóru Cantabile – pieśni ludowe „Na swojską nutę”.


Rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się 29 września, wtorek, godz.16.15 /drugi termin:16.30/, Sala Obrad w Urzędzie Miejskim.


Uwaga!
W związku z sytuacją epidemiczną ewentualna nieobecność na Walnym Zebraniu będzie uznana za usprawiedliwioną. Zgodnie z zapisami §22 Statutu uchwały Walnego Zebrania ogłoszonego w drugim terminie będą uznane za prawomocne niezależnie od liczby członków biorących udział w zebraniu.

Informuję, że od 01 października rozpoczynamy zajęcia: aerobik w wodzie, gimnastyka z elementami jogi, warsztaty muzyczne, warsztaty plastyczne- terminy tych zajęć bez zmian.

Gimnastyka z elementami tańca, lektorat języka angielskiego - po uzgodnieniu terminu.

Terminy wykładów zostaną ustalone w możliwie najbliższym terminie - po odwołaniu obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią.

Zapisy na nowy rok akademicki przyjmowane będą od 21 września w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 11-13
w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Orkana 47.

Prezes Zarządu
Elżbieta Szarawara