• Piątek, 25 września 2020
  • Imieniny: Aurelii, Kleofasa, Władysława

Informacje

Posiadasz przydomową oczyszczalnię ścieków - to ważna informacja dla Ciebie! (reklama)

Data: 14 września 2020, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 1392

Każdy budynek, gospodarstwo domowe musi mieć zapewniony system zagospodarowania nieczystości ciekłych. W przypadku gdy dany teren nie jest skanalizowany, mieszkańcu są zobowiązani do zastosowania rozwiązań indywidualnych, wśród których do wyboru jest przydomowa oczyszczalnia ścieków lub zbiornik bezodpływowy. W ostatnich latach popularność zyskały przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Należy zwrócić uwagę, że po uzyskaniu niezbędnych dokumentów, pozwoleń i wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków konieczne jest też zgłoszenie jej eksploatacji do właściwego Urzędu Gminy na stosownym formularzu.

Po dokonaniu wszystkich formalności jedną z podstawowych czynności eksploatacyjnych przydomowej oczyszczalni jest wywóz osadu nadmiernego.

Za procesy rozkładu zanieczyszczeń obecnych w ściekach odpowiedzialne są mikroorganizmy, głównie bakterie. W miarę upływu czasu mikroorganizmy te namnażają się. Dlatego po pewnym czasie zachodzi konieczność usunięcia powstałego osadu nadmiernego z przydomowej oczyszczalni. Opróżnienie przydomowej oczyszczalni jest niezbędne do jej prawidłowej pracy. Użytkownik przydomowej oczyszczalni ścieków powinien zapoznać się z instrukcją obsługi takiego urządzenia i koniecznym zakresem czynności jaki należy wykonać we własnym zakresie oprócz samego opróżnienia przydomowej oczyszczalni ścieków. Dostępne na rynku oczyszczalnie wymagają zazwyczaj opróżniania co najmniej raz do nawet czterech razy w roku. Zbyt późne opróżnienie przydomowej oczyszczalni może wpłynąć na zatykanie systemu odprowadzenia oczyszczonych ścieków np. studni chłonnej lub drenażu rozsączającego i spore koszty udrożnienia takiego systemu.

Opróżnienie przydomowej oczyszczalni jest wykonywane przez wyspecjalizowane firmy. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rabce-Zdroju świadczy takie usługi po wcześniejszym zleceniu usługi na numer telefonu 18 26 77 131. Wszelkie informacje oraz cenniki dostępne są na stronie http://www.zwik-rabka.pl/index.php/cennik-pobierz

Ponadto Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje usługi dowozu wody, odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz robót montażowych w zakresie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.


Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i doradztwa.