• Sobota, 27 lutego 2021
  • Imieniny: Romana, Makarego, Lutomira

Informacje

XXVI Sesja Rady Miejskiej

Data: 28 października 2020, Środa / Ilość wyświetleń: 983

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju informuje, że 28 października 2020 r. (środa) o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Rabce - Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXVI sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju.

2. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rabka - Zdrój.

4. Podjęcie uchwały na wniosek Burmistrza Rabki - Zdroju:

1) w sprawie: przyjęcie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Rabka - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,

2) w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

3) w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rabka-Zdrój działającej pod firmą „Zakłady Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce-Zdroju poprzez wniesienie przez Gminę Rabka – Zdrój wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości oraz wkładu pieniężnego,

4) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/196/92 Rady Miejskiej w Rabce z dnia 21 lipca 1992 roku w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce oraz w sprawie nadania nowego Statutu Miejskiemu Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce - Zdroju,

5) w sprawie: przyjęcia Strategii elektromobilności dla Gminy Rabka - Zdrój,

6) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

7) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka - Zdrój na lata 2020-2030.

5. Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej:

1) w sprawie: nadania nazwy „Skwer prof. Jana Rudnika” skwerowi zlokalizowanemu na działce ewid. nr 4189/16, w Rabce – Zdroju przy ul. Nowy Świat,

2) w sprawie: usytuowania posągu na granitowym cokole.

6. Informacja Burmistrza Rabki-Zdroju w sprawie realizacji obowiązku dotyczącego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających gminną osobą prawną oraz innych osób wydających decyzje w imieniu Burmistrza Rabki - Zdroju za rok 2019.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie realizacji obowiązku dotyczącego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym radnych Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju za rok 2019.

8. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.

9. Interpelacje i wnioski radnych.

10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju
/-/ Józef Michał Skowron