• Poniedziałek, 30 listopada 2020
  • Imieniny: Andrzeja, Justyny, Konstantego

Informacje

PKP nie będzie wywłaszczać budynków mieszkalnych na terenie Rabki-Zdroju

Data: 20 listopada 2020, Piątek / Ilość wyświetleń: 1452

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że na terenie Rabki-Zdroju trwają prace geodezyjne związane z budową nowej linii kolejowej.

Oto komunikat państwowej spółki:

"W nawiązaniu do realizowanych prac geodezyjnych na terenie miasta Rabka Zdrój związanych z realizacją zadania pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” Zespół Projektu IRR 3/7 sprawujący nadzór nad zadaniem z ramienia PKP PLK S.A. informuje:

1) Prowadzone pomiary nieruchomości prowadzone są na potrzeby celów projektowych.

2) Pomiary geodezyjne prowadzone są na całym obszarze niezbędnym przepisami do opracowania dokumentacji projektowej. Wskazuje się, że zakres szerokości pasa pomiaru jest szerszy od faktycznej planowanej linii rozgraniczenia obszaru przewidzianego do wykupu.

3) Na terenie Rabki Zdrój nie przewiduje się wywłaszczenia prywatnych budynków mieszkalnych. Przewiduje się wywłaszczenie wybranych obiektów garażowych, wiat, altan, budynków gospodarczych, itp. oraz przeniesienie kapliczek. Na potrzeby inwestycji przewidziany do wywłaszczenia jest wyłącznie obszar niezbędny do realizacji inwestycji.

Centrum Realizacji Inwestycji
Region Południowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A".

Oprac. (mr)