• Wtorek, 9 marca 2021
  • Imieniny: Franciszki, Katarzyny, Mścisława

Informacje

EkoOSP Kasinka Mała

Data: 22 lutego 2021, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 199

W Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej odbyło się wręczenie nagród w ramach konkursu plastycznego na najlepsze inicjatywy ekologiczne zorganizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kasince Małej.

Nagrodzono 12 konkursowych prac, które znalazły się w kalendarzu ekologicznym OSP Kasinka Mała na rok 2021. Nagrody - hulajnogi i kalendarze – wręczyli uczestnikom konkursu: prezes i naczelnik OSP Kasinka Mała oraz dyrektor ZPO. 

- Dziękujemy Dyrektor ZPO w Kasince Małej za możliwość przeprowadzenia w szkole naszego konkursu oraz za udostepnienie sali do wręczenia nagród, a także Justynie Łazorko - za pomoc w przygotowaniu i rozpowszechnieniu informacji o konkursie wśród dzieci – wyrazy wdzięczności przekazują kasinczańscy strażacy – ochotnicy.

Wszystkie prace wykonane przez uczestników konkursu oraz listę nagrodzonych osób można obejrzeć na Facebooku OSP Kasinka Mała https://pl-pl.facebook.com/OSPKasinkaMala/ oraz na stronie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska www.lgd-mHYPERLINK "http://www.lgd-mszana.pl/"sHYPERLINK "http://www.lgd-mszana.pl/"zana.pl.

Konkurs przeprowadzony był w ramach operacji pt. "EkoOSP- działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska obejmującej Gminy Mszana Dolna, Miasto Mszana Dolna oraz Gminę Niedźwiedź.

Marek Szczypka / materiał prasowy