• Niedziela, 18 kwietnia 2021
  • Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsława

Informacje

Darowizna samochodu - najważniejsze fakty (materiał sponsorowany)

Data: 2 kwietnia 2021, Piątek / Ilość wyświetleń: 979

Darowizna to bardzo popularna forma przekazania własności, która odbywa się zazwyczaj w kręgu rodzinnym, ale nie tylko. Jeśli myślisz o darowiźnie samochodu na rzecz innej osoby, w tym tekście przygotowaliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje.

Czym dokładnie jest darowizna?

Umowa darowizny to dokument, który stanowi bezpośredni dowód przekazania własności na określoną osobę. Z treści umowy jasno powinno wynikać, że darczyńca jest w pełni świadomy tego, że przekazuje obdarowanemu przedmiot (w tym przypadku pojazd) w posiadanie. Zgodnie z polskim prawem oświadczenie darczyńcy musi być złożone w formie aktu notarialnego. Praktyka pokazuje jednak, że nie zawsze ingerencja urzędnika jest potrzebna, jeśli postanowienia umowy zostały spełnione. Sprawdź, jak wygląda umowa darowizny samochodu w obrębie rodziny.


Co powinna zawierać umowa darowizny?

Umowa darowizny, jak wspominaliśmy wyżej, może być sporządzona jako akt notarialny lub porozumienie pomiędzy dwoma stronami. Warunkiem jest jednak to, by umowa została spisana i zawierała następujące elementy:

•datę i miejsce zawarcia,
•dane osobowe wszystkich stron umowy,
•oświadczenie o stopniu pokrewieństwa,
•określenie wartości pojazdu,
•oświadczenie darczyńcy o posiadaniu praw do przekazywanego pojazdu,
•oświadczenie o przekazaniu praw na obdarowanego,
•termin przekazania własności,
•podpisy wszystkich stron umowy.

Nie ma oczywiście żadnych przeciwwskazań, by w umowie darowizny znalazły się inne zapisy takie jak np. zobowiązanie obdarowanego do pokrycia wszystkich kosztów wynikających ze sporządzenia umowy oraz całego procesu darowizny. Przepisy w tej kwestii jest bardzo elastyczne.


Co z podatkiem?

Co do zasady akt darowizny jest obciążony podatkiem od spadków oraz darowizn. W przypadku, gdy umowa jest zawierana u notariusza, to on zajmuje się wyliczeniem odpowiednich stawkę. Jeśli jednak darowizna jest przeprowadzana wyłącznie poprzez podpisanie umowy, to obdarowany powinien złożyć w urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie.Oczywiście przepisy podatkowe wyglądają inaczej, gdy darowizna jest przeprowadzana w obrębie najbliższej rodziny. Wtedy podatek nie jest naliczany. Warunek stanowi jednak zgłoszenie nabycia praw własności do urzędu skarbowego.
Obdarowany ma to 6 miesięcy od zawarcia umowy.


Darowizna pojazdu a ubezpieczenie OC

Darowizna pojazdu oznacza przeniesienie własności na inną osobę. Darczyńca więc musi bezwzględnie poinformować o tym fakcie zakład ubezpieczeniowy.Zgodnie z obowiązującymi przepisami ma na to 14 dni od dnia zawarcia umowy.Jeśli w momencie przekazywania własności pojazd był chroniony polisą OC, to przechodzi ona na nowego właściciela. Ważne jest jednak to, że ubezpieczenie wygaśnie po określonym w umowie terminie lub po złożeniu wypowiedzenia. Nie ma możliwości przedłużenia przejętej polisy.

Najlepszym rozwiązaniem dla osób, które wiedzą z wyprzedzeniem, że zostaną obdarowane pojazdem, jest zainteresowanie się zakupem polisy jeszcze przed podpisaniem umowy darowizny. Obecnie najkorzystniejszym miejscem jest Internet oraz wszelkiego rodzaju porównywarki ubezpieczeniowe. Dzięki tym niepozornym narzędziom uda Ci się szybko uzyskać dostęp do atrakcyjnych ofert od renomowanych towarzystw ubezpieczeniowych.

Podsumowanie

Jak widzisz, darowizna to proces, który pozwala na przekazanie własności na inną osobę. Żeby jednak wszystko przebiegło bez komplikacji, koniecznie jest przypilnowanie kwestii należnego podatku oraz tego, co stanie się z ubezpieczeniem OC, które chroni konkretny pojazd w momencie przekazania.

Materiał sponsorowany