• Czwartek, 19 maja 2022
  • Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Informacje

XLIV sesja Rady Gminy Mszana Dolna

Data: 17 stycznia 2022, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 483

21 stycznia 2022 roku o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6 odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Mszana Dolna.

Porządek obrad:

Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.

Wnioski do porządku obrad.

Wręczenie nagrody Wójta Gminy Mszana Dolna za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w ciągu roku 2021.

Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji.

Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

Wystąpienia Gości.

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Mszana Dolna - Glisne – Mszana Dolna.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2022 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mszana Dolna na lata 2022-2024.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Mszana Dolna na lata 2022-2026".

Podjęcie uchwały w sprawie opinii do projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Luboń Wielki”.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz Gminy Mszana Dolna udziałów w nieruchomościach niezabudowanych położonych we wsi Mszana Górna.

Informacja o interpelacjach Radnych.

Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.

Wolne wnioski i informacje.

Zamknięcie XLIV Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

Oprac. (mr)