• Czwartek, 19 maja 2022
  • Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Informacje

XXXV sesja Rady Gminy Niedźwiedź

Data: 17 stycznia 2022, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 367

27 stycznia 2022 r. tj. czwartek o godz. 14 w sali narad Domu Kultury im. Ks. Franciszka Baradzieja w Niedźwiedziu odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Niedźwiedź.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie Sesji Rady Gminy Niedźwiedź.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
Sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej za 2021 rok.
Informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
Informacja z pracy Radnych Rady Powiatu Limanowskiego.
Zapytania skierowane do Radnych Rady Powiatu Limanowskiego.

Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia budżetu Gminy Niedźwiedź na 2022 rok;

b) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niedźwiedź;

c) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Limanowskiego;

d) zwolnień w podatku od nieruchomości;

e) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedźwiedź na 2022 rok;

f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Porębie Wielkiej;

Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.
Dyskusja i wolne wnioski.
Zakończenie obrad.