• Sobota, 31 października 2020
  • Imieniny: Alfonsa, Urbana, Krzysztofa

Informacje

Raba Wyżna: Straż Gminna może wejść ci do domu i sprawdzić czym palisz w piecu

Data: 19 października 2011, Środa / Ilość wyświetleń: 2545

Urząd Gminy w Rabie Wyżnej ostrzega mieszkańców przed paleniem szkodliwych śmieci w domowych piecach. Urzędnicy informują, że Straż Gminna może sprawdzić, czy właściciel posesji nie pozbywa się odpadów w sposób niezgodny z prawem. Jeśli istnieje obawa, że w gospodarstwie spalane są odpady w piecu domowym, wójt ma prawo wydać decyzję o kontroli podejrzanej posesji.

O tym, jak gmina zamierza rozprawiać się w tymi, którzy zanieczyszczają środowisko, przeczytaliśmy w komunikacie, który został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gmin w Rabie Wyżnej. A że idea walki z paleniem śmieci w piecach i zatruwaniem powietrza jest słuszna, poniżej publikujemy w całości wyżej wymienione ostrzeżenie:

"W najbliższych dniach rozpocznie się kolejny sezon grzewczy, co związane jest z procesem energetycznego spalania paliw w kotłach domowych. W tym okresie zwiększa się również zanieczyszczenie powietrza. Chociaż zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie każdej nieruchomości musi znajdować się pojemnik lub worki na odpady komunalne,zdarza się czasem, że właściciele spalają odpady w inny sposób. Spalanie odbywa się przy zbyt niskiej temperaturze, co powoduje wytwarzanie szkodliwych substancji gazowych, które negatywnie wpływają na ludzi i środowisko naturalne. Piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci. Ponadto grożą za to surowe kary- mandat w wysokości od 500 zł do 5 tys. zł grzywny a nawet 30 dni aresztu. Wynika to z ustawy z 27 kwietnia 2011r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 39, poz 251 z późn. zm.). Zabrania ona odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami spełniającymi określone wymagania. Nie spalajmy śmieci, gdyż podczas ich spalania emitowane są do atmosfery następujące substancje :

-pyły- które odkładając się w glebie powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
-tlenek węgla – trujący dla ludzi i zwierząt,
-tlenki azotu (NOx) – powodujący podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.
Szczególnie szkodliwe są spalane w kotłach CO :
- plastikowe pojemniki i butelki oraz torby foliowe,
- przedmioty z tworzyw sztucznych,
- opakowania po farbach i lakierach,
- zużyte opony

Wójt gminy działając za pośrednictwem Straży Gminnej może sprawdzić, czy właściciel posesji nie pozbywa się odpadów w sposób niezgodny z prawem. Jeśli istnieje obawa, że w gospodarstwie spalane są odpady w piecu domowym, Wójt ma prawo wydać decyzję o kontroli podejrzanej posesji. Funkcjonariusze Straży Gminnej mogą poprosić właściciela nieruchomości o pokazanie pieca i pobrać próbki. Ich zbadanie pozwoli stwierdzić, czy palono w nim zabronione substancje. Ponadto strażnik może zażądać od domowników okazania rachunków za wywóz śmieci.

Jeśli właściciel odmówi udzielenia informacji, Straż Gminna może nałożyć na niego mandat. Jeżeli właściciel odmówi jego przyjęcia wtedy sprawa trafi do sądu. Ponadto należy pamiętać że zgodnie z art. 225 par. 1 kodeksu karnego osobie, która przeszkadza w prowadzeniu kontroli, grozi kara ograniczenia wolności".

Opracował (mr)