• Czwartek, 18 lipca 2019
  • Imieniny: Erwina, Kamila, Wespazjana

Informacje

Nowa nawierzchnia i chodnik na ul. Kościuszki w uzdrowisku

Data: 1 września 2011, Czwartek / Ilość wyświetleń: 2078

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił przetarg na wykonanie nowej nawierzchni na ulicy Kościuszki na odcinku 535 metrów (od górnego liceum w dół) i budowę chodnika przy ulicy. Inwestycja będzie kosztowała prawie 400 tys. zł i w większości (300 tys. zł) jest finansowana z dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy:

I. Wymiana nawierzchni asfaltowej - zaplanowane roboty:

- zerwanie kostki granitowej,
- odwóz gruzu kamiennego samochodem do 5 km,
- korytowanie koparką pod podbudowę gr.25 cm,
- wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy,
- regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej oraz zasuw wodnych,
- regulacja pionowa studni burzowych oraz wymiana elementów stalowych krat,
- skropienie emulsją bitumiczną nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie odwodnienia przez ułożenie kostki granitowej z odzysku koło krawężnika.

Termin - 15 listopada 2011.

II. Budowa chodnika - zaplanowane roboty:

- wykonanie chodnika z kostki betonowej oraz budowa kanalizacji burzowej fi 300 ul. Kościuszki w Rabce-Zdroju.

Termin - 30 kwietnia 2012.

Z kolei termin składania ofert do przetargu mija 15 września.

Opracował mr/