• Niedziela, 12 lipca 2020
  • Imieniny: Jana, Pameli, Weroniki

Informacje

Zaszczytny tytuł za zasługi dla Rabki i rabczan

Data: 10 sierpnia 2011, Środa / Ilość wyświetleń: 6754

Rada Miejska Rabki-Zdroju podjęła uchwałę nadającą księdzu prałatowi Józefowi Kapcia tytuł Honorowego Obywatela Miasta.

„Wyrażając uznanie za wybitne i trwałe zasługi dla rozwoju i promocji Miasta Rabka-Zdrój, a w szczególności za wspieranie twórczości ludowej, wszelkich projektów kulturalnych realizowanych przez Urząd Miejski i jednostki budżetowe oraz działalność w zakresie niesienia pomocy ludziom potrzebującym, na wniosek Burmistrza Rabki-Zdroju i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, nadaje się Ks. Prałatowi Józefowi Kapcia – tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rabka-Zdrój” - tak brzmi pierwszy paragraf uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, która została podjęta na środowej sesji. W maju tego roku do Urzędu Miejskiego wpłynęły wnioski od rabczańskich stowarzyszeń i instytucji - Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, o nadanie zaszczytnego tytułu Honorowego Obywatela Miasta ks. Józefowi Kapcia. Wnioski mają związek z faktem, że w czerwcu ksiądz prałat, po 25 latach sprawowania funkcji proboszcza parafii p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus odszedł na emeryturę. Postać księdza i jego zaangażowanie w liczne przedsięwzięcia na trwale wpisała się w pamięć rabczan.


„Od początku pobytu w Rabce-Zdroju ks. proboszcz współpracuje z PKPS w zakresie niesienia pomocy ludziom w potrzebie, udziela pomocy organizacyjnej, finansowej i rzeczowej. Szczególnie wspiera nasze Stowarzyszenie w rozwiązywaniu problemu w rodzinach dotkniętych patologią, odwiedza chorych w ich domach, organizuje zbiórkę pieniędzy dla pogorzelców. Bardzo wnikliwie interesuje się losem dzieci. Wspiera PKPS przy kierowaniu dzieci na kolonie, opłaca obiady dla dzieci z biednych rodzin w stołówkach szkolnych, pomaga w organizacji imprez charytatywnych ” - wspomina zasługi księdza Polski Komitet Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju.

„Ksiądz Proboszcz Józef Kapcia podczas pełnienia swojej posługi kapłańskiej w rabczańskiej parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus nigdy nie zapomniał o naszej rodnej gorczańskiej ziemi i związanej z nią kulturze ludowej w szerokim tego słowa znaczeniu: materialnej, duchowej i społecznej. Szanował obyczaje naszych przodków zachęcając do ich kultywowania i podtrzymywania poprzez aktywne wspieranie działalności zespołów regionalnych „Majeranki” oraz im. Jana Janoty działających przy Stowarzyszeniu Miłośników Kultury Ludowej w Rabce-Zdroju. Inicjatywy kulturalne mające na celu podtrzymywanie naszej góralskiej tradycji były zawsze serdecznie przyjmowane w progach parafii Św. Teresy – napisał w imieniu zarządu SMKL jego prezes Piotr Majerczyk.

„Dzięki wsparciu ks. proboszcza możemy realizować w br. już VII edycję Międzynarodowego Festiwalu Kultury Organowej. Corocznie korzystając z gościnności ks. proboszcza realizujemy Koncerty Wielkopostne, koncerty kolęd, występy młodzieży i uroczystości państwowe. ks. proboszcz aktywnie włącza się w organizację konkursu recytatorskiego im. Antoniny Zachary-Wnękowej i jest członkiem Kolegium Redakcyjnego (…). Przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Rabki-Zdroju będzie wyrazem naszej wdzięczności za wieloletnią pomoc, życzliwość, wsparcie i zaangażowanie w życie rabczańskiej społeczności” - podkreśliła we wniosku dyrektor MOK Joanna Lelek.

Uroczystość nadania księdzu Józefowi Kapcia tytułu Honorowego Obywatela Rabki-Zdroju planowane są na wrzesień.

www.rabka.pl

fot. Jan Ciepliński / www.rabka.pl

Dziękujemy za dotychczasowe komentarze.
Zapraszamy do komentowania artykułów na naszym Facebooku

Komentarze

emeryt
03.06.2018 21:01
IP: 83.22.252.186

Meteor , pamiętamy ...

były parafianin parafi św,teresy
05.05.2016 22:53
IP: 91.231.23.12

JAK widaĆ burmistrz i jej rada tylko księży z górnej parafi zauważają więc już wiadomo dlaCZego górny kościół zaczyna świecić coraz większymi pustkami.

Józef
22.02.2014 16:06
IP: 83.4.41.173

Już pomyślała jak by tu wleżść w .....przed wyborami......!!!!