Tworzą markę gminy Mszana Dolna (zdjęcia)

W progach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Łostówce, kolejny raz pracowała grupa osób tworzących markę gminy Mszana Dolna. Celem spotkania była prezentacja produktów wytwarzanych przez rękodzielników (giełda produktów) oraz poszukiwanie powodów do dumy z miejsca, w którym żyjemy i pracujemy.

Uczestnicy warsztatów wspólnie odkrywali potencjał gminy Mszana Dolna, który stanowi podstawę przy budowaniu marki miejsca. Wskazano wiele wyróżników miejsca (powodów do dumy), z których na pierwszy plan wychodzi malownicze wyspowe ukształtowanie terenu oraz talenty i pasje mieszkańców. Wyzwaniem dla mieszkańców gminy jest ożywienie cudownych widoków ofertą dla turystów pełną lokalnych przysmaków, pamiątek, przy dźwiękach przyrody, miejscowych kapel i opowieści Zagórzan. Warsztaty prowadziła Olga Gałek, Członek Zarządu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych, która jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wspiera Gminę przy wykorzystaniu przewag konkurencyjnych miejsca w rozwoju lokalnym.

Pilną potrzebą, która jest wynikiem dyskusji uczestników spotkania, jest stworzenie ram prawnych i organizacyjnych do sprzedaży rękodzieła. Spotkanie organizacyjne w tej sprawie odbędzie się 16 kwietnia b.r. o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna. Organizatorzy zapraszają na nie wszystkich zainteresowanych sprzedażą swoich wyrobów.

Magda Polańska /UG Mszana Dolna