Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki

Dyrektor Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce-Zdroju serdecznie zaprasza dzieci i młodzież szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych, specjalnych, szkół i placówek noszących imię Kawalerów Orderu Uśmiechu oraz dzieci i młodzież szkół Miasta i Gminy Rabka – Zdrój do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plaastyczno-Literackim pt. „Niosący radość dzieciom - Kawalerowie Orderu Uśmiechu”.

Termin nadsyłania prac: I5.05.2018r. na adres organizatora: Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce: ul. Słowackiego 10, 34 -700 Rabka - Zdrój (z dopiskiem KONKURS); e-mail: zs_uzdrowisko_rabka@o2.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników: 08.06.2018r. Laureaci z poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają nagrody. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Szkól Uzdrowiskowych. Szkoły, nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Wręczenie nagród nastąpi 17.06.2018 r. podczas uroczystości nadania imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce-Zdroju.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce: www.zsurabka.tit.pl.

Źródło: materiały prasowe