Relacja ze spotkania osiedlowego na Traczykówce

RABKA-ZDRÓJ: Przewodniczący zarządu osiedla Traczykówka Edward Żurek przekazał nam relację ze spotkania osiedlowego, które odbyło się 12 kwietnia. W zebraniu udział wzięła m.in. burmistrz Ewa Przybyło, a dotoczyło ono m.in. remontu jednego z odcinków drogi. Żurek, który jest antagonistą urzędującej burmistrz, tak relacjonuje dyskusję, jaka się odbyła na zebraniu:

"12 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne zebranie mieszkańców Osiedla Traczykówka w Rabce-Zdroju. W zebraniu, oprócz mieszkańców, wzięła udział Pani Burmistrz Ewa Przybyło, oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej, pani Maria Górnicka Orzeł – mieszkanka tego osiedla. Zebranie zostało zdominowane dyskusją na zadaniem inwestycyjnym wprowadzonym do budżetu miejskiego w ostatnich dniach 2015 roku, przeznaczając na tą inwestycje na 2016 rok – 150 tys. złotych. Na wykonanie tego zadania w 2017 roku – Burmistrz wraz Radą, przeznaczyli 300 tys. złotych. Inwestycja polega na przebudowie nawierzchni jednej z górnych uliczek, która od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia ( w okresie powstawania osiedla) ma nawierzchnie z drogowych płyt betonowych. Wody z tego odcinka drogi, mają zostać odprowadzone do potoku, który w dolnym odcinku wypływa na podwórko jednej posesji. Burzliwa dyskusja, i pretensje do Pani Burmistrz, koncentrowały się wokół faktu że ta inwestycja w 2018 r. nie została ujęta w budżecie miejskim, i prawdopodobnie nie będzie wykonana w tej kadencji. Według Pani Burmistrz, realizacja tego zadania jest zablokowana, w wyniku składnia odwołań przez mieszkańca który mieszka w dolnej części osiedla- któremu woda zalewa podwórko.

Na wykonanie tego rodzaju inwestycje, konieczne jest przygotowanie szeregu dokumentów i projektów, zezwoleń, zakończone ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. W 2015 roku, gmina zaplanowała wykonanie inwestycji, nie posiadając kompletnie żadnych dokumentów. Przez cały okres tj. w 2016 i 2017 roku, Pani Burmistrz, zapewniała mieszkańców że będzie wykonana ta inwestycja. Od początku zaplanowania tej inwestycji, Zarząd Osiedla Traczykówka, dopingował Urząd Miejski do przygotowania tej inwestycji. Korespondencja Zarządu Osiedla z Burmistrzem Rabki, w tej sprawie osiągnęła ponad 50 kart.

Na zebraniu, pretensje mieszkańców, zostały wylane również na Przewodniczącej Miejskiej Rady, Panią Marię Górnicką Orzeł. Mieszkańcy mają pretensje że w tej kadencji oprócz czterech ławek ( które zarastają w trawie), nic na Osiedlu nie zostało wykonane. Wydane pieniądze z budżetu przeznaczonego na Osiedle zostało zmarnowane. Na roboty, na skrzyżowaniu dróg, koło Pana Kusego na które wydano 14 tysięcy złotych, nic się nie poprawiło, bo wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa, nie poprawiła fatalnej sytuacji na tym skrzyżowaniu. Silny napływ wód gruntowych, wypływający na powierzchnie drogi, w dalszym ciągu wypływa na nowy fragment nawierzchni asfaltowej, powodując w zimie bardzo niebezpieczne skrzyżowanie".

Oprac. (mr)