Goście z Łotwy (zdjęcia i video)

W Ponicach i Rabce-Zdroju gościły zespoły regionalne z Wielon na Łotwie. Przyjechały tu na zaproszenie Stowarzyszenia „Po... nice do kłębka” i zespołu regionalnego Prymni.

Członkowie kapeli ludowej BUMBURNEICYS, ludowego zespołu tanecznego seniorów KUMYS, zespołu folklorystycznego VILONISI i dziecięco-młodzieżowej grupa folklorystycznej zamieszkali w Ponicach. Gospodarze zorganizowali dla nich kilkudniowy pobyt z atrakcjami.

Byli tu do soboty. Jeszce przed wyjazdem w amfiteatrze w Rabce-Zdroju wystąpili z koncertem, na którym zaprezentowali swoją kulturę. Wizyta Łotyszy z Wielan stała się okazją dla rabczańskiego samorządu, żeby zawiązać formalną znajomość. Burmistrz Ewa Przybyło i przedstawicielka tamtejszego samorządu podpisały list intencyjny, dający podstawę do nawiązania współpracy kulturalnej.


Rabkę-Zdrój, Ponice i Wielony łączy postać XIX-wiecznej etnolożki i pisarki Stefanii Ulanowskiej, która będąc w tych miejscowościach, pozostawiła po sobie artykuły opisujące kulturę miejsc, w których przez jakiś czas żyła. Ponice zawdzięczają jej artykuł pt. „Boże Narodzenie u Górali zwanych Zagórzanami”, w którym opisała zwyczaje świąteczne panujące na XIX-wiecznej góralskiej wsi.

(mr)