Generalny remont placu zabaw

Urząd Gminy w Mszanie Dolnej chce zlecić przebudowę placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej.

Gmina ogłosiła przetarg na całkowity remont małego placu zabaw dla potrzeb przedszkola, poprzez demontaż istniejących zniszczonych urządzeń zabawowych i nawierzchni z płyt oraz wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej i zamontowanie nowych urządzeń zabawowych.

(mr)