Kandydaci do Rady Powiatu Nowotarskiego zgłoszeni przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Rabka-Zdrój (MATERIAŁ PROMOCYJNY)

Prezentujemy poniżej Kandydatów do Rady Powiatu Nowotarskiego zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu obejmującym Gminę Rabka-Zdrój.

Aby Państwa głos był ważny, należy postawić znak X przy nazwisku TYLKO JEDNEGO kandydata z karty wyborczej.


1. LEKSANDER Bartosz - Urodziłem się w Rabce-Zdroju, mam 34 lata. Z żoną Karoliną mamy dwoje dzieci. Od 2010 roku związałem się z Gminą Rabka-Zdrój, kierując pracami przy rewitalizacji Parku Zdrojowego. Współpracowałem też z Uzdrowiskiem Rabka S.A. przy jego inwestycjach. Następnie przez 5 lat pracowałem w Urzędzie Miejskim pełniąc m.in. funkcję Naczelnika Wydziału zajmowałem się architekturą, planowaniem przestrzennym, gospodarką komunalną i inwestycjami w tym zakresie. W 2017 roku przyczyniłem się bezpośrednio do pozyskania Środków Unijnych na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Ponic i Rdzawki. Od ponad roku jestem Prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., gdzie kontynuuję prace związane z utrzymaniem, rozwojem i cyfryzacją infrastruktury komunalnej na terenie Gminy Rabka-Zdrój.
Uzyskałem tytuł mgr inż. na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie na wydziale Inżynierii Środowiska, gdzie również ukończyłem studia Doktoranckie. Jestem współautorem publikacji naukowych z zakresu Inżynierii Wodnej, ponadto jestem laureatem Unijnego Programu Stypendialnego „Doctus” dla najlepszych Doktorantów z całej Małopolski. Aktualnie rozszerzam swą wiedzę z zakresu zarzadzania organizacjami na studiach Master of Business Administration (MBA) w Szkole Biznesu na Politechnice Krakowskiej.
Jestem Członkiem Zarządu „Towarzystwa Cyklistów Orzeł” organizującego zawody rowerowe na terenie całego Powiatu Nowotarskiego. Jestem też aktywnym wędkarzem i V-ce Prezesem Koła nr 1 PZW „Kolejarz” w Chabówce. Wspieram też działalność stowarzyszenia „Gniazda Integracji Lokalnej” organizującego corocznie Memoriał Marii Kaczyńskiej w Rabce-Zdroju na stokach Polczakówki.
Znam dobrze potrzeby samorządu i skutecznie je realizuje!

2. MOŻDŻEŃ-STAROWICZ Renata - Urodziłam się w 1974 roku w Rabce-Zdroju. Mężatka, dwóch nastoletnich synów. Wykształcenie wyższe. Akademia ,,Ignatianum’’ w Krakowie, kierunek pedagogika. Studia podyplomowe z zakresu: Organizacja i zarządzanie w oświacie. Od 17 lat pracuję zawodowo. Cennym doświadczeniem jest dla mnie praca z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku. Od 7 lat pracuję jako nauczyciel w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rabce-Zdroju. Współpracuję z Hufcem Podhalańskim im. Kurierów Tatrzańskich, prowadząc w szkole Gromadę Zuchową ,,Leśne Duszki’’. Promuję i umacniam ducha patriotyzmu poprzez uczestnictwo w zadaniach na terenie miasta, powiatu i województwa współorganizując biwaki, obozy oraz uroczystości. W pełni utożsamiam się z wartościami ,,BÓG, HONOR, OJCZYZNA’’, które przekazuję młodzieży pamiętając o tym, że młode pokolenie to przyszłość naszej Małej Ojczyzny i całego narodu. Jestem osobą kreatywną, nie bojąca się wyzwań. W sposób uczciwy i rzetelny podchodzę do swoich obowiązków. Jako radna powiatowa będę należycie reprezentować wszystkich mieszkańców, naszego pięknego uzdrowiska.

3. RUTKOWSKA Ewa - Urodziłam się w Rabce w 1959 roku. Ukończyłam studium pedagogiczne i pracowałam jako nauczyciel, wychowawca. Jestem mężatką mam trójkę dorosłych dzieci. Obecnie pracuję w firmie transportowej. W 1998 roku byłam przedstawicielem grupy, która zlikwidowała bardzo uciążliwe nielegalne wysypisko śmieci. Od 1998 -2006 roku byłam radną rady miasta Rabka-Zdrój, pełniłam funkcję przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska, przewodniczącej Komisji Edukacji i Kultury, vice przewodniczącą Rady Miasta, członkiem Zarządu Miasta Rabka- Zdrój. W tym okresie, także byłam ławnikiem w Sądzie Karnym w Nowym Sączu i członkiem Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego. Przekonałam radnych Rady Miasta do prac nad stabilizacją osuwiska pod drogą na ulicę Gilówka, zabiegałam o środki na realizację tej inwestycji. Pomogłam założyć Młodzieżową Radę. Wraz z Polskim Klubem Ekologicznym działałam na rzecz ochrony Środowiska i powietrza w Rabce. Mam poglądy prawicowe jestem sympatykiem PiS-u. Chrońmy zdrowie i życie mieszkańców, chroniąc przyrodę.

4. GACEK Monika - Urodziłam się w 1961 roku. Z urodzenia i z wyboru Rabczanka, tu się uczyłam, pracuję i rozwijam swoje pasje. Od 35. lat jestem mężatką i szczęśliwą posiadaczką przydomowego ogródka. Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym i socjoterapeutką. Większość swojej pracy zawodowej związałam z Zespołem Szkół przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju. Obecnie jako emerytka nadal dzielę się swoim doświadczeniem i umiejętnościami uczestnicząc w projekcie unijnym „Edu - Rabka”, pracując jako opiekun w ŚCRU w Rabce oraz jako koordynator czasu wolnego dla rodziców i opiekunów przebywających w tym sanatorium. Podczas tej pracy całą swoją energię skupiałam na promocji Rabki i Podhala. Po ukończeniu oligofrenopedagogiki pracuję też z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w OREW-ie w Rabce-Zdroju. Byłam wychowywana w tradycyjnej polskiej rodzinie, szanującej kulturę przodków, wiarę i ojczyznę. Zgodnie z przekonaniami i z szacunku dla Osoby –Jana Pawła II byłam jednym ze współzałożycieli, obecnie jestem członkiem Rady Fundacji „Szlaki Papieskie”. Pragnę, by moje miasto znowu odzyskało swoją świetność.

5. KIERSZTYN Stanisław - Urodziłem się w Rabce. Mam 71 lat. Jestem emerytem. Wykształcenie pomaturalne zawodowe - technik wiertnik. Przez 27 lat pracowałem w B.P. Balneoprojekt Warszawa jako kierownik rejonu wierceń poszukując i dokumentując złoża wód mineralnych w Polskich Uzdrowiskach. Praca dla Uzdrowisk dała mi okazję do poznania ich specyfiki. Za osiągnięcia zawodowe byłem nagradzany, min. za zasługi dla ochrony zdrowia i górnictwa. Jedyną organizacją do której należałem była „Solidarność”. Następnie przez 21 lat prowadzałem swoją firmę: Studnie Głębinowe „Aquawiert”. To dało mi niezależność, którą chciałbym wykorzystać do pracy społecznej. Jestem współzałożycielem Rabczańskiego Koła Prawa oraz Sprawiedliwości i Stowarzyszenia Gniazda Integracji Loalnej „GIL”, któremu prezesuję od 6 lat. W tym czasie min. współorganizowałem sześć Memoriałów Marii Kaczyńskiej i jako Przewodniczący Społecznego Komitetu Renowacji Grobów Żołnierzy organizowałem trzy kolejne kwesty. Za uzyskane środki zbudowaliśmy 2 pomniki Obrońcom naszej Ojczyzny. Wyznawane wartości dekalog i katolicka nauka społeczna. Kierunek działań: zgoda i wspólna praca dla lepszej przyszłości.


Szanowni Wyborcy!

Naszymi priorytetami są:
1.Skuteczne pozyskanie Funduszy Unijnych na ważne inwestycje odpowiadające potrzebom mieszkańców i podnoszące standardy zamieszkiwania na terenie Powiatu Nowotarskiego.

2.Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej z szczególnym uwzględnieniem rozładowania sezonowych korków na Rabczańskich ulicach, poprzez budowę rond na głównych skrzyżowaniach oraz kontynuacja budowy chodników i oświetlenia ulicznego.

3.Zwiększenie liczby turystów, poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej i kulturalnej, w tym dokończenie budowy Teatru „Rabcio”.

4.Zapewnienie szybko dostępnej opieki medycznej poprzez współpracę pomiędzy podmiotami stanowiącymi uzupełnienie oferty Szpitala Powiatowego oraz przywrócenie karetki pogotowia do Rabczańskiego Szpitala.

5.Stworzenie oferty dziennego pobytu odpowiadającej potrzebom osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku.

6.Zapewnienie w szkołach ponadpodstawowych optymalnych standardów edukacji, rozwijanie profilowanych szkół technicznych i zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy, udostępnienie doradztwa zawodowego u progu kariery i wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej.

7.Podniesienie standardów obsługi petentów w jednostkach Powiatowych.

8.Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi oraz wsparcie dla organizacji publicznych jak Ochotnicze Straże Pożarne, GOPR, PTTK, organizacje regionalne.


Mamy odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, aby powyższe priorytety zrealizować. Dlatego prosimy o Państwa głos!

KOMENTOWANIE ZABLOKOWANE