Dotacje przyznane

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął doroczny konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Dotacje zostały przyznane na dziesięć projektów, a otrzymali je: KS Wierchy Rabka-Zdrój na organizację sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i organizacji imprez sportowych (45 tys. zł), TKKF Carlina na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz prowadzenie zajęć ćwiczeniowych (4 000 zł), KS Chabówka na organizowanie i prowadzenie zajęć, szkoleń oraz zawodów dla dzieci i młodzieży (43 tys. zł), Stowarzyszenie OLYMPIC na narciarstwo biegowe wśród dzieci i młodzieży (25 tys. zł), KS Gorce Rdzawka na prowadzenie szkółki piłki nożnej (5 000 zł), Klub Sportowy Gorce Rdzawka na szkółkę piłki nożnej (8 000 zł), MKS Rabka-Zdrój na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizację zawodów (44 tys. zł), Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku na projekt "Sportowa jesień życia" (8000 zł), Stowarzyszenie Didi-Gol na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i organizację turniejów (15 500 zł), oraz UKS Jedynka na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży (2 500 zł). Łącznie na zadania przeznaczono 200.000 zł.

UM Rabka-Zdrój