Gorczańskie termy na sprzedaż

Podczas zgromadzenia wspólników spółki Gorczańskie Wody Termalne w Porębie Wielkiej zapadła decyzja o jej sprzedaży.

- Decyzja była jednomyślna, nikt nie był przeciw. Wszyscy w dyskusji zgodnie uznali, że na dzień dzisiejszy jest to najlepsze wyjście - poinformował na sesji Rady Gminy Niedźwiedź Rafał Rusnak.

Aktualnie trwają prace nad wyceną spółki.

Spółka powołana została do życia w 2007 r. przez powiat limanowski, gminę Niedźwiedź, gminę Mszana Dolna oraz miasto Mszana Dolna w celu zagospodarowania wód termalnych w Porębie Wielkiej. Spółka przez lata szukała prywatnego inwestora, który zechciałby zainwestować w spółkę i podpisać porozumienie o partnerstwie publiczno-prywatnym dotyczące budowy kompleksu rekreacyjnych basenów termalnych wraz z obiektem noclegowym w Porębie Wielkiej. Niestety, nie było chętnych.

(mr)