Małopolski e-Senior w Rabce-Zdroju (zdjęcia)

W Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju zakończyła się pierwsza edycja programu „Małopolski e-Senior”.

W spotkaniu podsumowującym kurs dla seniorów uczestniczyła wiceburmistrz Małgorzata Gromala i Andrzej Chronowski z Fundacji Instytut Myśli i Innowacyjnej z Nowego Sącza, który powitał zebranych, podziękował za udział w projekcie "Małopolski e-Senior" i gratulował ukończenia kursu, który składał się z 15 spotkań. Podziękowania popłynęły również od seniorów. Prezes RUTW Grażyna Lysy, która podziękowała Michałowi Kościelniakowi, który prowadził kurs, za profesjonalizm i cierpliwość. Głos zabrała również Patrycja Przywolska, koordynator projektu z ramienia Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju. - Bardzo się cieszymy, że było tak duże zainteresowanie tym projektem. Cieszymy się, że zainteresowanie podnoszeniem kompetencji cyfrowej jest duże. Mam nadzieję, że te umiejętności które nabyliście przy pomocy pana Michała pomogą Wam w codziennych obowiązkach, prowadzeniu rachunków i codziennych przyjemnościach z korzystania z internetu – dodała.

Seniorom gratulowała również wiceburmistrz Małgorzata Gromala, wręczając wspólnie z p. Chronowskim uczestnikom kursu zaświadczenia i tablety.

Przypomnijmy, iż pod koniec listopada br. w Rabce-Zdroju ruszyły zajęcia dla seniorów mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawę umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzymał nieodpłatnie na własność tablet, z którego korzystał podczas kursu wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

Źródło: UM w Rabce-Zdroju