Rejon Mszany Dolnej również ucierpiał w wyniku nawałnic

Nawałnice i wezbrana woda, która wylała z rzek i potoków, poczyniła duże zniszczenia na terenie miasta i gminy Mszana Dolna. Burmistrz Mszany Dolnej Anna Pękała ogłosiła w niedzielę na terenie miasta stan pogotowia przeciwpowodziowego. Nawałnice zniszczyły m.in. drogi i wodociąg. Prognozy mówią, że w nocy będzie intensywnie padać. Aktualnie poziom wód w rzekach i potokach naszego regionu znajduje się w strefie stanów wysokich, a tendencja jest rosnąca.

Burmistrz poinformowała, że w związku z ogłoszonym stanem pogotowia przeciwpowodziowego, pełniony jest całodobowy dyżur w urzędzie miasta.

W gminie Mszana Dolna wylały rzeki i potoki. Doszło do podtopień budynków, uszkodzenia dróg i przepustów. Zniszczenia dotknęły m.in. Kasinkę Małą, Kasinę Wielką, Lubomierz.Tomasz Dul, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej, przekazał, że w związku ze zniszczeniem ujęcia progowego na potoku Szklanówka od godzin wieczornych 21 czerwca mogą występować braki wody dla domów położonych przy ul. Leśnej zasilanych w wodę z ujęcia Szklanówka powyżej komory redukcyjnej (studni zerowej).
Wszystkie domy zasilane wodociągiem miejskim na prawym brzegu miasta będą miały ograniczony zasób wody.
W chwili obecnej woda podawana jest ze zbiorników retencyjnych do czasu ich wyczerpania. Planowane prace związane z uruchomieniem poboru wody są zależnie od panujących warunków pogodowych. Ich realizacja wiąże się z koniecznością prac w korycie potoku co jest obecnie niemożliwe. Prosimy o rozsądne gospodarowanie wodą - apeluje dyrektor Dul.

W Kasince Małej wylała rzeka uszkadzając infrastrukturę, pobliskie tartaki, drogi. Działania polegały na udrażnianiu przepustów. Pompowanie wody z budynków trwało cały dzień.


Duże straty są również w pobliskiej Węglówce.


(mr)