Informacja dla mieszkańców gminy Mszana Dolna poszkodowanych w wyniku powodzi

Mieszkańcy gminy Mszana Dolna, którzy ucierpieli w wyniku powodzi w dniach 20-21 czerwca, mogą zgłaszać straty do urzędu gminy.

Szkody w infrastrukturze: uszkodzone drogi, mosty, przepusty należy zgłaszać do urzędu gminy nr tel. 18 33 10 009 wew. 605, 606, 615. Straty w budynkach mieszkalnych należy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr tel. 18 33 10 009 wew. 304, 104.

Źródło: UG Mszana Dolna