Kanalizacja w Ponicach, wodociąg w Chabówce

Gmina Rabka-Zdrój otrzymała dotację na budowę sieci kanalizacyjnej w Ponicach i wodociągu w Chabówce.

Prawie 70 samorządowców z Małopolski, w tym również przedstawiciele Rabki-Zdroju, odebrało w Krakowie z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego, wicemarszałka Tomasza Urynowicza i radnej Marty Mordarskiej promesy na pomoc finansową dla gospodarki wodno-ściekowej w ramach „wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Na 12. miejscu w rankingu znalazł się Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rabce-Zdroju z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ponicach oraz sieci wodociągowej w Chabówce. Łączny koszt zadania to 2 485 298,64 zł, natomiast dotacja do kosztów kwalifikowanych stanowi prawie 64% i jest na poziomie 1 285 687 zł. Realizacja zadania planowana jest do końca 2021 roku. Do wybudowania przewidziane jest blisko 2 km sieci kanalizacyjnej oraz 380 m sieci wodociągowej, co pozwoli spółce na przyłączenie kilkudziesięciu nowych odbiorców.

Źródło: UM Rabka-Zdrój