Dotacje na budowę przydomowego zbiornika do gromadzenia deszczówki dla mieszkańców gminy Rabka-Zdrój

Rabka-Zdrój chce pozyskać pieniądze na instalację podziemnych zbiorników na wodę deszczową w prywatnych domach. Takie instalacje pozwolą mieszkańcom znacznie obniżyć rachunki za wodę w okresie letnim przy jednoczesnej ochronie środowiska, zwłaszcza w kontekście odczuwalnych zmian klimatu. Poziom dofinansowania wynosi aż 85% minus podatek vat.

- W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania - deklaracji udziału w projekcie - zachęca burmistrz Leszek Świder. Deklaracje są dostępne na stronie internetowej www.rabka.pl i w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju w pokoju nr 13.

Gmina będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektu.

Uczestnicy projektu powinni mieć zweryfikowane możliwości posadowienia wybranej instalacji dla danego gospodarstwa domowego – ważny jest optymalny dobór zbiornika w kontekście m.in. dostępnej powierzchni działki czy powierzchni dachu.

Mieszkańcy biorący udział w Projekcie zobowiązani będą dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju (lub elektronicznie na wskazany adres email) mapę zasadniczą w skali 1:500.

Efektem działań poprzedzających oraz inspekcji technicznych będzie zgłoszenie robót budowlanych dla Projektu oraz pozyskanie dofinansowania na budowę zbiorników w Państwa gospodarstwach domowych.
Deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz umowy na analizę technicznych możliwości budowy instalacji Z-N można składać w od 06.07.2020 r. do 17.07.2020 r.


Burmistrz zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjne, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania aż 85%, dla zbiorników na wodę deszczową. Terminarz spotkań - na załączonym zdjęciu.

Źródło: UM Rabka-Zdrój