Miasto rezygnuje z pobierania opłaty targowej

Jak poinformowała burmistrz Mszany Dolnej Anna Pękała, zostaje wstrzymany pobór opłaty targowej na terenie miasta.

Brak opłat na placu targowym, jak in formuje, ma związek z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Opłata zostanie wstrzymana na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Oprac. (mr)