XXXI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju informuje, że XXXI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju odbędzie się 27 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 14.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXI sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

2. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.

3. Podjęcie uchwały na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1) w sprawie przystąpienia Gminy Rabka-Zdrój do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

2) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oraz zawarcia umowy dzierżawy,

3) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oraz zawarcia umowy dzierżawy,

4) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oraz zawarcia umowy dzierżawy,

5) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytecznego oraz zawarcie umowy najmu,

6) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/265/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

7) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/261/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Rabki-Zdroju.

4. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.

5. Interpelacje i wnioski radnych.

6. Zamknięcie sesji.

Oprac. (mr)