Wojewoda bada sprawę przenosin przedszkola

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, na wniosek rodziców przedszkolaków sprawdza czy uchwała o o przeniesieniu Przedszkola nr 2 z budynku parafii przy ulicy Orkana do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Jana Pawła II, jest zgodna z prawem.

MUW zwrócił się do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju o wyjaśnienie stanowiska w tej sprawie. W odpowiedzi przewodniczący Michał Skowron przekazał do Wydziału Nadzoru Prawnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wszystkie oficjalnego dokumenty związane z tą sprawą. - Dokumenty przekazaliśmy i czekamy na decyzję - poinformował na ostatniej sesji.

Pod koniec lutego, na wniosek burmistrza Leszka Świdra, radni zdecydowali o przeniesieniu przedszkola budynku. Nie przekonały ich ani oferty odwołania podwyżki czynszu przez parafię, ani łzy i protesty rodziców, ani liczne argumenty i sprzeciw części radnych. Większość radnych była zdania, że w w budynku należącym do miasta będzie możliwość stworzenia dla dzieci nowoczesnego, dobrze wyposażonego przedszkola na wysokim poziomie. W starym budynku, który należy do parafii, nie ma takich możliwości, miasto nie może bowiem inwestować w budynek, którego nie jest właścicielem. W dodatku podwyżka czynszu z 200 na ponad 4 tys. zł miesięcznie, zaproponowana przez parafię, była nie do zaakceptowania (była ona odpryskiem sporu miasta z parafią o to, kto ma płacić za wywóz śmieci z parkingu koło cmentarza).

(mr)