XII Rajd Śladami Tischnera (zdjęcia)

Zmęczeni, ale zadowoleni byli uczestnicy XII Rajdu Śladami Tischnera organizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej. Gimnazjum nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera wchodzące w skład Zespołu gościło uczniów i ich opiekunów z Wielkopolski, Śląska i Małopolski.

Nie zabrakło pomysłodawcy przedsięwzięcia, Pana Kazimierza Tischnera. Szlak rajdu wiódł z Mszany Górnej przez Śnieżnicę, Kasinę Wielką, Lubogoszcz, Kasinkę Małą do Mszany Górnej. Na Śnieżnicy po spotkaniu z kapelanem Ośrodka, ks. Janem Zającem, uczestniczyliśmy we mszy świętej, następnie szlak prowadził do Kasiny. Po kilkugodzinnym marszu grupa dotarła na nocleg w bazie na Lubogoszczy. W czasie wieczornego spotkania, każda z grup prezentowała swój region z którego pochodzi. Organizatorzy przygotowali też warsztaty, na których wszyscy uczyli się śpiewać i tańczyć pod okiem członków zespołu folklorystycznego ,,Dolina Mszanki”. Mimo zmęczenia i późnej pory zostało jeszcze energii na tańce dyskotekowe.

Rano, po śniadaniu, rozpoczęto powrót do miejsca wymarszu, czyli Mszany Górnej. Na podsumowaniu XII Rajdu w budynku Zespołu gościliśmy Pana Bolesława Żabę – Wójta Gminy Mszana Dolna, ks. Jerzego Raźnego – proboszcza parafii pw. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej, radnych Gminy, Pana Andrzeja Chowańca – kuzyna rodziny Tischnerów i wieloletniego przyjaciela Stowarzyszenia Rodzin Tischnerowskich oraz przedstawicielki szkoły w Radziszowie.
Każda z drużyn uczestnicząca w rajdzie otrzymała pamiątkowe zdjęcia, czapeczki, foldery, mapy i broszury o naszej Gminie, powiecie limanowskim i Małopolsce. Żegnaliśmy się tradycyjnym ,,Do zobaczenia za rok”.

Za pomoc w organizacji Rajdu serdecznie dziękuję w imieniu swoim i Pana Kazimierza Tischnera, wszystkim, którzy wspierali organizowanie imprezy: Gminie Mszana Dolna, Starostwu Powiatowemu w Limanowej, sponsorom - Firmie Cichański, Tymbark, Agencji Reklamowej „bdArt” z Mszany Dolnej, Państwu Marii i Kazimierzowi Rapacz z Mszany Górnej, zespołowi folklorystycznemu ,,Dolina Mszanki”, rodzicom, nauczycielom oraz uczniom.

Marta Skowronek / www.mszana.pl