Raport o stanie mieszkań

Rada Miejska w Rabce-Zdroju przyjęła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2023-2028. Raport o stanie mieszkań przedstawił radnym, podczas sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Tomasz Rajca.

Głównym celem programu jest określenie kierunków działania gminy w zakresie racjonalnego i efektywnego gospodarowania posiadanym zasobem mieszkaniowym. Odpowiada on również na potrzebę zaspokojenia niezbędnych potrzeb mieszkaniowych mieszkańców i tworzenie sytuacji do poprawy sytuacji mieszkaniowej na terenie gminy. Przypomnijmy, iż samorząd posiada 91 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach należących do gminy Rabka-Zdrój, 2 w budynkach Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i 59 w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Szczegółowe dane nt. sytuacji mieszkaniowej znajdują się w raporcie - TUTAJ