Urodziny Majeranków i spotkanie opłatkowo-noworoczne w Siwym Dymie (zdjęcia i film)

RABKA-ZDRÓJ: Z okazji 9. rocznicy powstania dziecięcego zespołu regionalnego Majeranki i tej samej rocznicy działalności Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej, w Siwym Dymie na Zaborni odbyło się doroczne spotkanie opłatkowo-noworoczne członków, sympatyków i przyjaciół stowarzyszenia, na którym podsumowano kolejny udany rok.

Zgodnie z coroczną tradycją, zanim w Siwym Dymie rozpoczęła się wieczorna impreza, w Chabówce, w kościele św. Brata Alberta, wszyscy uczestnicy spotkania noworocznego wzięli udział w mszy świętej koncelebrowanej przez trzech księży pod przewodnictwem ks. proboszcza Pawła Skowrona.

W Siwym Dymie zebranych powitała Dorota Majerczyk. Z obecnych na sali wymieniła m.in. artystów i regionalistów Martę Walczak-Stasiowską, Andrzeja Siekierkę, zespoły Młode Podhale i Bartki, rodzinę Czyszczoniów, Zbigniew Kopytka, przyjaciół z Odrowąża, państwa Pukalskich z Ponic, sołtys Chabówki Renatę Wdówkę oraz księży - Pawła, Stefana i Józefa, którzy odmówili modlitwę, po której wszyscy podzieli się między sobą opłatkami.

Powszechnie komentowany był fakt, że kolejny rok z rzędu w spotkaniu opłatkowym tak licznej i prężnej organizacji nie wzięła udział burmistrz Ewa Przybyło, podczas gdy chętnie uczestniczy w spotkaniach innej organizacji regionalnej - Związku Podhalan w Rabce-Zdroju, czego dowodem jest chociażby jej udział w niedawnym walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym ZP (wiceburmistrz Robert Wójciak wziął natomiast dziś udział w spotkaniu opłatkowym Związku Podhalan). Burmistrz wysłała do Siwego Dymy pracownicę biura promocji Urzędu Miejskiego, która odczytała jej list, w którym pochlebnie wypowiada się o działalności SMKL-u. Dorota Majerczyk podkreśliła, przemawiając ze sceny, że burmistrz jest tu mile widziana i że liczą na to, że doczekają się tu jej wizyty. Poinformowała też, że burmistrz wsparła kwotą 5 tysięcy złotych zbliżający się wyjazd Majeranków do Ekwadoru, co spotkało się z oklaskami na sali.

W dalszej części spotkania odbyły się liczne występy, zabawy, była licytacja atrakcyjnych przedmiotów z której dochód przeznaczono na wyjazd zespołu do Ameryki Południowej, w końcu biesiada przy stołach i tańce. Atrakcją wieczoru był pokaz mody góralskiej Andrzeja Siekierki.

Dla Majeranków i Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej rok 2013 był bardzo udany. W Chabówce, przy rodzinnym domu Majerczyków, otwarto siedzibę stowarzyszenia i miejsce spotkań dla zespołu. Znakiem firmowym Majeranków pozostają atrakcyjne wyjazdy, głównie zagraniczne. W 2013 zespół był m.in. na Podlasiu i w Wilnie, w Toruniu, Łomży, w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie i Niemczech, a ostatnio w Anglii. W lutym Majeranki lecą w swoją najdalszą podróż - do Ekwadoru.

(mr)