Listy do Ziemi 2015

Gmina Mszana Dolna znalazła się na liście gmin, które przystąpiły do trzeciej edycji „Listów dla Ziemi” – jednej z największych inicjatyw ekologicznych w Polsce. Akcja, której organizatorem jest Fundacja Ekologiczna ARKA, ma charakter edukacyjny.

W dwóch poprzednich edycjach Listów dla Ziemi wzięło udział 670 samorządów, 7 000 placówek oświatowych, 800 000 uczniów. Do trzeciej edycji akcji "Listy dla Ziemi" na chwilę obecną przystąpiło 38 gmin, 568 placówek i 65 tys. osób.
W całorocznym programie przewidziane są różne warsztaty, happeningi i konkursy. W dniach od 14 do 30 kwietnia 2015r. zaplanowano akcję pisania przez dzieci w szkołach listów (na papierze firmowym wykonanym z makulatury). W listach tych młodzi ludzie będą namawiać dorosłych do działań proekologicznych. W 2013 roku głównym  tematem listów była gospodarka odpadami i recykling, w 2014 roku – palenie śmieci w piecach domowych oraz problematyka niskiej emisji. Tegoroczna edycja poświęcona jest ograniczeniu ilości śmieci oraz ekokonsumpcjonizmowi. We wszystkich szkołach pisanie listów przez przedszkolaków, dzieci i młodzież zostało poprzedzone ekologicznymi warsztatami tematycznymi przeprowadzonymi przez Firmę TRASZKAN.

Po napisaniu listów dzieci przekażą je dorosłym (rodzicom, dziadkom) i wspólnie z nimi zrealizują zadeklarowane działania, a następnie prześlą relacje, które zostaną zaprezentowane na Facebooku – www.facebook.com/listydlaziemi. Kilka najciekawszych listów zostanie opublikowanych na stronie internetowej Gminy Mszana Dolna.

Małgorzata Leśniak