Bezpłatna pomoc prawna w Mszanie Dolnej

Od 2 stycznia 2017 kontynuowane jest funkcjonowanie systemu darmowej pomocy prawnej w Urzędzie Miasta Mszana Dolna.

Na terenie powiatu limanowskiego wyznaczonych jest pięć punktów, w których porad będą udzielali radcowie prawni oraz adwokaci. Do każdego z nich może przyjść osoba uprawniona, niezależnie od miejsca zamieszkania. Jeden z punktów wyznaczony jest w Mszanie Dolnej – w budynku Urzędu Miasta, ul. Piłsudskiego 2. Wejście do punktu nieodpłatnych porad prawnych - od strony parkingu.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych):
poniedziałek: 11.15 -15.15 - adwokat Pani Agnieszka Boroń-Golonka
wtorek: 14.00 -18.00 - adwokat Pan Łukasz Jakubowski
środa: 10.15 -14.15 - adwokat Pani Katarzyna Szubryt
czwartek: 8.00 -12.00 - adwokat Pan Tomasz Studziński
piątek: 14.00 -18.00 - adwokat Pani Anna Mielnicka.

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają następujące osoby uprawnione:

- młodzież do 26 roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna udzielana w punktach będzie polegała na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Dyżury wszystkich prawników oraz szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz pod numerem telefonu: 18 33 37 804.

Źródło: www.mszana-dolna.eu