Wybrano najlepsze grupy kolędnicze (zdjęcia)

W remizie OSP w Olszówce odbył się XV Przegląd Kolędniczy Dzieci i Młodzieży Gminy Mszana Dolna.

W zmaganiach konkursowych udział wzięło 8 grup kolędniczych z terenug miny Mszana Dolna. Poziom występów był bardzo wysoki, repertuar prawidłowo dobrany, nawiązujący do tradycji danej miejscowości, umiejętnie dopełniony rekwizytami i strojami.

Sceniczne popisy kolędników oceniali: Zofia Piekarczyk, Piotr Lulek i Wojciech Kusiak. Komisja bardzo skrupulatnie wypunktowała wszystko - zarówno dobre strony, jak i lekkie potknięcia grup kolędniczych. Najwyżej została oceniona grupa kolędnicza ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej, dwa równorzędne drugie miejsca przyznano grupom kolędniczym z Zespołu Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej i Zespołu Szkoły i Przedszkola z Olszówki; III miejsce zdobyły grupy z Zespołu Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubomierzu. Wyróżnienia otrzymały grupy kolędnicze z ZPO w Kasinie Wielkiej, Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu i Szkoły Podstawowej w Łostówce.

Podczas uroczystości, Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za szczególne zasługi dla społeczności lokalnej, uhonorowany został Józef Wacławik. Wręczenia odznaczenia dokonał Piotr Ćwik, Wicewojewoda Małopolski. Do gratulacji dołączyli Wiesław Janczyk Wiceminister Finansów, Grzegorz Biedroń Radny Województwa Małopolskiego, Bolesław Żaba Wójt Gminy Mszana Dolna oraz Aleksandra Kania Przewodnicząca Rady Gminy Mszana Dolna.

Swoją obecnością organizatorów i uczestników imprezy zaszczycili zaproszeni goście: wiceminister finansów Wiesław Janczyk, wicewojewoda Małopolski Piotr Ćwik, radny Województwa Małopolskiego Grzegorz Biedroń,radne powiatowe: Ewa Filipiak i Maria Bożek, wójt gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba, zastępca wójta Katarzyna Szybiak, były wójt gminy- Stanisław Potaczek, radni Gminy Mszana Dolna z przewodniczącą Aleksandrą Kanią oraz dyrektorzy placówek oświatowych z gminy Mszana Dolna. Licznie zgromadzili się mieszkańcy Olszówki. Konferansjerkę z właściwą sobie swadą i poczuciem humoru prowadzili Urszula Góralik i Andrzej Gackowiec.

Organizatorami przeglądu byli: Gmina Mszana Dolna, Zespół Szkoły i Przedszkola w Olszówce, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Olszówka oraz tamtejsza Ochotnicza Straż Pożarna. Honorowym patronatem XV Przegląd Kolędniczy Dzieci i Młodzieży objął Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba.

Urszula Rzepka, Beata Potaczek / materiały prasowe / oprac. (mr)