Straż Miejska w Rabce-Zdroju podsumowała rok 2016

W roku 2016 rabczańscy strażnicy podejmowali interwencje oraz wykonywali czynności wyjaśniające 1265 razy. Przeprowadzono 318 kontroli posesji, sprawdzając realizację przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pod kątem spalania śmieci w instalacjach CO przeprowadzono 164 kontrole. Skontrolowano zakłady produkcyjne 60 zakładów produkujących obuwie, 17 zakładów produkujących meble.

- Interwencje w sprawie spożywania alkoholu i naruszania przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi - 51, osoby te odwieziono do miejsca zamieszkania lub przekazano Policji - informuje komendant Kazimierz Zapała. - Akcja Znicz, Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne wakacje, to 66 wspólnych patroli w ramach współpracy i współdziałania z funkcjonariuszami Policji.

94 interwencje w sprawie bezpańskich psów, w tym 10 zwierząt oddano do schroniska. W 72 przypadkach odnaleziono właściciela lub znaleziono nowy dom dla psa lub kota. W ponad 10 przypadkach zwłoki zwierząt utylizowano po wcześniejszym skorzystaniu z usługi instytucji weterynarza.

W 2016 roku Straż Miejska zabezpieczała wszystkie imprezy organizowane przez samorząd lub podległe jednostki, oraz pełniła dyżury przez cały okres wakacyjny w soboty i niedziele. W okresie jesienno-zimowym na bieżąco przyjmowała zgłoszenia o podejrzeniu spalania odpadów w piecach CO.

Oprac. (mr)