Polska wieś widziana oczami przedszkolaków

Przedszkole działające w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej zostało wytypowane do udziału w kampanii informacyjno-promocyjnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Agencja zwróciła się do nas z prośbą o zorganizowanie na terenie placówki rodzinnego konkursu plastycznego o tematyce rolniczej – informuje szkolna koordynatorka akcji.

Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce ze środków Unii Europejskiej w środowisku nie tylko dzieci, ale przede wszystkim ich rodziców. Zapoznając się z materiałami promocyjnymi AR i MR ludność wiejska mogła zainteresować się najbliższymi wdrażanymi działaniami, takimi jak np. „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” czy „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Do udziału w konkursie przystąpiły 22 kasinczańskie rodziny.

Zadaniem naszych wychowanków i ich rodziców było zobrazować zmiany jakie zachodzą na polskiej wsi dzięki działaniom prowadzonym przez AR i MR – dodaje koordynatorka. Prace zostały wykonane różnymi technikami. Największy zachwyt wzbudziła praca przestrzenna Wojtusia Stożka i jego mamy Justyny. Ich praca zdobi Biuletyn informacyjny Agencji oraz Kalendarz na 2017rok.
Za przeprowadzenie konkursu placówka otrzymała zestaw edukacyjno – dydaktyczny do prowadzenia zajęć.
Elżbieta Piwowar / ZPO w Kasince Małej