Zmiana organizacji ruchu i utrudnienia na dwóch mostach na drodze biegnącej przez Skomielną Białą

Kończy się budowa mostu tymczasowego, objazdowego w Skomielnej Białej na potoku Skomielnianka, w ciągu DK 28. Przełożenie ruchu na objazd tymczasowy nastąpi 19 czerwca. Ruch odbywał się będzie jednokierunkowo, z sygnalizacją świetlną. Budowa wąskiego mostu objazdowego, na jeden pas ruchu spowodowana była brakiem miejsca na wykonanie szerszego obiektu. Ograniczenie prędkości do 40 km/h.

W zakresie prowadzonej inwestycji przewidziano :

- rozbiórkę istniejącego mostu w km 65+396 DK nr 28 (w km 4+379 potoku Skomielnianka),
- budowę nowego mostu nad potokiem Skomielnianka: początek w km 65+396, koniec w km 65+410,40 DK nr 28,
- przebudowę dojazdów do obiektu mostowego,
- przebudowę i budowę chodników na dojeździe do obiektu mostowego:
- budowę systemu odwodnienia,
- przebudowę sieci kanalizacji deszczowej,
- przebudowę sieci elektroenergetycznej,
- przebudowę i odcinkowe umocnienie potoku Skomielnianka,
- budowę oraz rozbiórkę tymczasowego obiektu budowlanego (tymczasowego mostu objazdowego w km 4+367,7 potoku Skomielnianka) wraz z dojazdami i włączeniem do DK nr 28.

Budowa nowego mostu potrwa do końca października 2017 r.

Również w Skomielnej budowany jest drugi most, niecałe dwa kilometry dalej, na potoku Jama. Tam ruch na most objazdowy przełożono 12 czerwca 2017 r., jednak w tym miejscu ruch odbywa się w dwóch kierunkach. Koniec budowy planowany jest na koniec listopada 2017 r.

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbiórkę istniejącego mostu w km 67+102 DK nr 28 (w km 0+205,60 potoku Jama),
- budowę nowego mostu nad potokiem Jama: początek obiektu w km 67+102, koniec w km 67+113,60 DKnr28,
- przebudowę dojazdów do obiektu mostowego,
- przebudowę i budowę chodników na dojeździe do obiektu mostowego,
- przebudowę i rozbudowę istniejących zjazdów indywidualnych,
- rozbiórkę istniejącej kanalizacji deszczowej,
- budowę systemu odwodnienia oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej,
- przebudowę rowów drogowych po stronie lewej DK nr 28,
- rozbiórkę istniejącej sieci telekomunikacyjnej,
- budowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
- budowę umocnienia potoku Jama związaną z odcinkową regulacją,
- budowę oraz rozbiórkę tymczasowego obiektu budowlanego (tymczasowego mostu objazdowego wraz z dojazdami) na potoku Jama w ciągu drogi krajowej DK nr 28 (w km 0+192,2 potoku),
- rozbiórkę istniejących ogrodzeń od strony drogi krajowej działki nr 6215 oraz działki nr 2521/1 podlegającej podziałowi i ich odbudowę w granicach docelowego pasa drogowego,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Roboty wykonuje Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe z Nowego Targu. Koszt budowy dwóch mostów wynosi 2.060.793 zł.

Źródło: GDDKiA w Krakowie