Uczennica mszańskiego Ogrodnika z prestiżowym stypendium

Basia Zając, uczennica III klasy Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej, po raz kolejny została stypendystką Prezesa Rady Ministrów.

Uroczyste wręczenie stypendiów na rok szkolny 2017/2018 odbyło się 8 listopada w Kuratorium Oświaty w Krakowie.

W gronie laureatów tego prestiżowego stypendium znalazła się Barbara Zając. Nagrodę osobiście wręczyła jej Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty. Po raz kolejny Basia Zając otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów, w poprzednim roku szkolnym uzyskała średnią ocen równą 5,58 oraz wzorowe zachowanie. Basia szczególnie wykazuje zdolność w przedmiotach ścisłych, głównie w matematyce oraz w obszarze przedmiotów zawodowych, takich jak działalność w przedsiębiorstwie oraz statystyka i analiza ekonomiczna. W przyszłości Basia chciałaby rozwijać się zawodowo w obszarze finansowym i bankowości.

Warto dodać, że cztery uczennice klasy 3 Technikum Ekonomicznego mszańskiego 'Ogrodnika" Justyna Nowak, Patrycja Malec, Monika Drąg oraz Łucja Jackowiec otrzymały stypendia Starosty Limanowskiego dla najlepiej uczących się w powiecie limanowskim.

ZSP Mszana Dolna, oprac. (mr)