Manewry strażackie w Rokicinach Podhalańskich (zdjęcia i video)

Scenariusz ćwiczeń zakładał wypadek podczas prac leśnych, w wyniku którego jedna osoba została przygnieciona przez drzewo, a zaprószony ogień objął suchą trawę i poszycie leśne.

Zadaniem strażaków po przybyciu na miejsce było rozpoznanie sytuacji, uwolnienie poszkodowanego pracownika leśnego przy wykorzystaniu narzędzi hydraulicznych, ewakuowanie go w miejsce bezpieczne, podjęcie resuscytacji krążeniowo- oddechowej oraz wyznaczenie miejsca lądowania śmigłowca LPR. Kolejna grupa strażaków wyposażonych w aparaty powietrzne podawała wodę na płomienie, budując trzy stanowiska gaśnicze. Zadania pozostałych strażaków to zbudowanie efektywnego zasilania wodnego na znacznym dystansie przy wykorzystaniu samochodów gaśniczych, stosując metody przepompowywania i dowożenia, budując doraźne punkty czerpania wody na pobliskim strumieniu.

W ćwiczeniach brały udział siły i środki Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin Raba Wyżna i Spytkowice oraz OSP Chabówka. Manewry zaczęły się od wprowadzenia, które przedstawił komendant Gminny OSP Krzysztof Gacek. Podkreślił on charakterystykę terenu Rokicin, który może powodować duże problemy z zasilaniem wodnym podczas akcji gaśniczych. Po realizacji ćwiczenia praktycznego Komendant Gminny dokonał również podsumowania, a głos zabrali też prezes Gminny ZOSP Robert Wodziak oraz wójt gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz. Obserwatorami ćwiczeń byli strażacy pierwszej zmiany JRG Rabka z dowódcą, mł. kpt. Bogdanem Wygreckim.

Materiały prasowe, oprac. (mr)