Zaduszki Rabczańskie (zdjęcia i video)

Po raz dziewiąty w sali teatru Lalek "Rabcio" w Rabce-Zdroju odbyły się Zaduszki Rabczańskie. W tym roku poświęcone było dziesięciu osobom, które wspominali uczniowie, bliscy, znajomi lub wielbiciele. Bohaterów Zaduszek łączy to, że byli postaciami, które swoimi dokonaniami odcisnęły silne piętno na historii miasta.

Nauczycielkę Marię Białoń wspominał były uczeń LO im. E. Romera Piotr Zawada; społecznika, narciarza, ratownika górskiego, fundatora skoczni narciarskiej i współzałożyciela Związku Podhalan w Rabce-Zdroju Jana Biesia - wspominała burmistrz Ewa Przybyło; duszpasterza, katechetę dzieci, młodzieży, rekolekcjonistę i pisarza księdza Kazimierza Bukowskiego wspominał ks. Józef Kapcia; społecznika, piłkarza, działacza i kronikarza klubu sportowego Wierchy Henryka Cieplińskiego - jego syn Jan; garncarza Edwarda Gacka - Wojciech Kusiak; wychowawcę, nauczyciela, rzeźbiarza i metaloplastyka Waldemara Kuniczuka - Kazimierz Zapała, burmistrza Rabki-Zdroju Antoniego Rapacza - Marek Szarawarski i Leszek Świder; Zofię i Witolda Żebrackich - przewodników górskich i działaczy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i PTTK - wspominał wiceburmistrz Robert Wójciak; a lekarza Edwarda Żuka - dr Zenobiusz Cherian.

Wspominki zakończył patriotyczny program poetycko-muzyczny „Zamyślenia nad Ojczyzną" w wykonaniu teatru Adalex.

(mr)