• Poniedziałek, 19 listopada 2018
  • Imieniny: Elżbiety, Seweryny, Salomei

Zaproszenia

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju obecnej kadencji

Data: 16 listopada 2018, Piątek / Ilość wyświetleń: 1823

W piątek 16 listopada o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju po raz ostatni w mijającej kadencji będą obradować rabczańscy radni. Na kolejnej sesji, której termin wyznaczono na 22 listopada o godz. 10, zostanie zaprzysiężony nowy burmistrz i nowi radni.

Póki co radni muszą jeszcze podjąć kilka uchwał, zanim nowi obejmą władzę w mieście na 5 lat.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLIX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

2. Sprawozdanie Burmistrz Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.

3. Przyjęcie protokołów z XLV, XLVI, XLVII oraz XLVIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

4. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrz Rabki – Zdroju:

1) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/303/17 rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka – Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

2) w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

3) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

5. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady miejskiej w Rabce – Zdroju w sprawie: skargi z 8 października 2018 r. (data wpływu) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.4.2018.

6. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.

7. Wnioski i zapytania radnych.

8. Zamknięcie sesji.

Oprac. (mr)