• Wtorek, 26 marca 2019
  • Imieniny: Emanuela, Larysy, Teodora

Zaproszenia

VI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Data: 18 marca 2019, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 1629

Na poniedziałek 18 marca na godz. 9.00 przewodniczący Józef Skowron zwołał VI sesję Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Głównym punktem obrad będą uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie VI sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie protokołu z V sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
3. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1) w sprawie: przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka-Zdrój,
2) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój z wyłączeniem strefy „A” ochrony uzdrowiskowej,
3) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chabówka, w gminie Rabka-Zdrój,
4) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ponice, w gminie Rabka-Zdrój,
5) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rdzawka, w gminie Rabka-Zdrój,
6) w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
3. Interpelacje i wnioski radnych.
4. Zamknięcie sesji.

Oprac. (mr)