• Sobota, 18 stycznia 2020
  • Imieniny: Małgorzaty, Piotra, Liberty

Zaproszenia

XXVII Serduszkowy Wiersz

Data: 31 stycznia 2020, Piątek / Ilość wyświetleń: 448

Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju zaprasza do udziału w XXVII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "Serduszkowy Wiersz". Konkurs odbywa się z okazji „Walentynek” - Święta Zakochanych, w dwóch kategoriach wiekowych: I – dzieci i młodzież do lat 15; II – młodzież/powyżej 15 lat/ i dorośli.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatorów, maksymalnie trzech utworów poetyckich w dwóch egzemplarzach opatrzonych godłem, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. Do utworów konkursowych należy dołączyć dane osobowe /imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, telefon/ wraz z podpisanym oświadczeniem o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach „ Konkursu Serduszkowy Wiersz”. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 roku, poz. 1000.)

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. W każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia /nagrody rzeczowe – upominki walentynkowe/, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na bezpłatną publikację utworów. O rozstrzygnięciu konkursu, odczytaniu protokołu, wręczeniu nagród i spotkaniu autorskim z Jurorem w Miejskiej Bibliotece Publicznej poinformujemy w późniejszym terminie.

Szczegółowych informacji udziela Miejska Biblioteka Publiczna ul. Orkana 27 34-700 Rabka-Zdrój, Tel./fax – 0-18/26 77 449 rabkabiblioteka@wp.pl   www.biblioteka.rabka.pl

XXVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI - SERDUSZKOWY WIERSZ

REGULAMIN

Organizatorami Konkursu jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju

1. Konkurs odbywa się z okazji „Walentynek” - Święta Zakochanych.

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

I – dzieci i młodzież do lat 15

II – młodzież/powyżej 15 lat/ i dorośli

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie do dnia 31 stycznia 2020 r. na adres organizatora, maksymalnie trzech utworów poetyckich w dwóch egzemplarzach, opatrzonych godłem.

5. Do utworów konkursowych należy dołączyć dane osobowe /imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, telefon/ wraz z podpisanym oświadczeniem o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach „ Konkursu Serduszkowy Wiersz”.Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 roku, poz. 1000.)

6. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.

7. W każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia /nagrody rzeczowe - upominki walentynkowe oraz dyplomy/

8. O rozstrzygnięciu konkursu, odczytaniu protokołu, wręczeniu nagród i spotkaniu autorskim z Jurorem w Miejskiej Bibliotece Publicznej poinformujemy w późniejszym terminie.

9. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na bezpłatną publikację utworów.

10. Szczegółowych informacji udziela: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Orkana 27 34-700 Rabka-Zdrój Tel./fax – 0-18/2677449 rabkabiblioteka@wp.pl www.biblioteka.rabka.pl.

Organizatorzy