Zaproszenia

XLI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Data: 15 marca 2018, Czwartek / Ilość wyświetleń: 739

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju informuje, że 15 marca 2018 r. /czwartek/ o godz. 8:15 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

2. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrz Rabki – Zdroju:

1) w sprawie: podziału gminy Rabka – Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
2) w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Rabka Zdrój,
3) w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój,
4) w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian z uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Rabka – Zdrój.

3. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.

4. Wnioski i zapytania radnych.

5. Zamknięcie sesji.

Oprac. (mr)