• Środa, 17 sierpnia 2022
  • Imieniny: Jacka, Anity, Mirona

Informacje

XLVI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Data: 8 grudnia 2021, Środa / Ilość wyświetleń: 2750

W środę 15 grudnia odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju informuje, że 15 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju (w trybie hybrydowym)

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLVI sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

2. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.

3. Podjęcie uchwały na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1) w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/191/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych (szkół i przedszkoli), dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju (113),

2) w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rabka-Zdrój (114),

3) w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 (115),

4) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok (116),

5) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój (117).

4. Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rabki-Zdroju (118).

5. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Zamknięcie sesji.

Oprac. (mr)